Stránky

24. decembra 2012

Vianočne o Márii...
Máriine ticho...

Pri jasliach sedíš a v rukách držíš svoje dieťa.
Kým prichádzajú pastieri,
spomínaš na cestu,
ktorá sa začala anjelovým „Zdravas“.
A Boh vždy stál pri tebe, stál pri vás.
A viedol tvoje kroky
pomedzi pohŕdanie ľudí,
poslal ťa na cestu k Alžbete.
Aby si verila, že život v bolesti a obete
je napokon požehnaný.

Utekali ste do Egypta,
do celkom cudzej zeme.
Netušili, či uvidíte
opäť brány domova.
Boží chodník je stlaný ružami.
Cesta vonia, no je tŕňová.
Pamätáš aj na bolesť v bielom ráne,
keď váš Syn nebol s ostatnými deťmi.
A kroky vás doviedli až späť
k jeruzalemskej bráne...

A potom tvoje tiché putovanie,
keď Kristus učil, že kráľovstvo sa blíži.

Posledná časť cesty je vždy najťažšia.
Končí na kríži...
Pod drevom sedíš a v rukách držíš svoje dieťa.
Bolesť a smútok už viac nedesia ťa.
V tejto chvíli zastavil sa čas.

Lenže kríž nie je posledné zastavenie.
Ešte chvíľu musíš...
Lebo až pri Bohu sa skončí tvoje putovanie.foto internet

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára