Stránky

28. februára 2013

Hodiny...Presýpané zrnká

Púšť cez deň páli
a v noci mrazí...
A my, pozemskí, malí,
meníme sa na presýpacie hodiny.
Štyridsať dní nás preoseje...
Aby sme kráčaním cez pustatiny
premenili hriech na nádeje...foto internet

3 komentáre: