Stránky

17. marca 2013

Krížová cesta pútnika (1)...

Krížová cesta pútnika...
Úvod

Som, Pane, pútnik. Životom kráčam stále, stereotypne. Dnes už takmer nič necítim. Ani únavu, ani bolesť, ale často ani radosť. Putujem iba pre samotnú púť. Som náchylný veriť čomukoľvek a komukoľvek, som ochotný robiť so sebou nespočetné kompromisy, aby som sa cítil ako víťaz. Jediné o čo bojujem som ja sám. Bojujem za svoje lacné hriechy. Kedysi som si ich chcel ospravedlniť aspoň pred sebou, dnes už na tom nezáleží...
Som, Pane, pútnik. Odnikiaľ- nikam. Zabúdajúci na svoju vlastnú hodnotu.
Som, Pane, pútnik, ktorý so sebou všade nesie prach svojich skutkov, spomienok. Som pútnikom bez minulosti a bez budúcnosti.
Bez Teba som pútnik smerujúci na koniec všetkého. Pozri sám, ako málo mám spoločné s Tvojou púťou...

„A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“ Ak najväčšou je Tvoja láska, prosím, Pane, ponúkni mi cez ňu do môjho putovania opäť nádej...

Mlčky kráčaš, keď ťa ženú
Getsemanskou záhradou.
Vidíš cestu premenenú,
čo ťa čaká za zradou.
Boží Syn...foto internet

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára