Stránky

19. marca 2013

Krížová cesta pútnika (3)...Zastavenie druhé

Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia


Pomýlil som si zodpovednosť

Považoval som za zodpovedné vyriešiť problémy tak, aby som sa mal dobre. Zodpovednosť bola u mňa príliš relatívny pojem. Cestu, ktorou som kráčal, som si vyberal sám, takže som si vytvoril vlastnú predstavu zodpovednosti. Robil som, čo som chcel. Hovoril som, čo som chcel. Veril som len tým, ktorí hovorili čo som chcel počuť alebo som neveril nikomu... Popravde som ani nemohol byť zodpovedný, lebo ma to nik nenaučil. Každý mi odmalička o zodpovednosti rozprával, ale bolo to len čosi neurčité.

Pomýlil som si zodpovednosť. Po čase sa aj mňa dotkli dôsledky môjho rozmarného konania. Strácal som mnohých ľudí a v rozporuplnosti mojich rozhodnutí prichádzala občas veľká neistota. Sám som sa však otázkou zodpovednosti veľmi nezaoberal. Nebral som vážne nič z toho, čo sa dialo okolo mňa. Radosť pre mňa nemala hodnotu, lebo neprichádzala po žiadnej bolesti, ktorá formuje charakter.

Pozri, Pane, obaja čakáme, kým na nás naložia kríž. Ty ho berieš, ja utekám. Krížom sa mi ale postupne stáva neschopnosť prijať zodpovednosť za seba a druhých, z ktorej vyvstávajú stále nové hriechy. Ty však ochotne berieš zodpovednosť za mňa a kladieš si ju na ramená spolu s krížom.

Prosím, Pane, nauč ma skutočnej zodpovednosti...
Ak ti vojak núka brvná,
slobodne ich objímaš.
Tvoja láska vždy je prvá,
hoci ľudsky prehrávaš.
Pokorný...foto internet

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára