Stránky

22. marca 2013

Krížová cesta pútnika (6)...Zastavenie piate

Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž


Podlieham kultúre strachu

Skutočne nenávidím tlak. Tlak, aby som niečo urobil. A už vôbec nie tlak, pod ktorým sa mám rozhodnúť urobiť niečo dobré. Mám strach, že sa budem musieť zapierať a obetovať čas, úsilie a mnohokrát sny, aby som naplnil premenlivé náročné očakávania ľudí. Mám strach robiť správne veci, lebo hoci ma o ne žiadajú, nedoceňujú ich...
Kultúra strachu dnes nespočíva len v tom, že v človeku je vzbudzovaný strach vyjadriť sa, strach obhájiť sa. Kultúra strachu je šírená ako kľúč, na základe ktorého si ľudia robia, čo chcú.

Podlieham kultúre strachu. Na svojej púti som zapadol do širokého prúdu, kde som ľahostajný voči svojim schopnostiam, voči zapieraniu sa, voči pravidlám, voči vlastnej budúcnosti. Vlastne voči všetkému vrátane seba. Strach vo mne podnecuje tichú nenávisť voči ľuďom, ktorí ho údajne vyvolali. A predsa si tak málo uvedomujem, že ja som tvorcom svojho strachu...

Pozri, Pane, kráčam s Tebou ako kráčal Šimon. Donútili ma pomôcť Ti a ja som to spravil, lebo som sa bál, aby mi nebolo ublížené. Ty si však ten, ktorý pomáha mne posunúť sa na mojej púti ďalej. Drevo, ktoré spolu s Tebou dvíham, Ti niekoľko násobne oťaželo mnou samým. A predsa sa zapieraš a ľudský strach z toho, čo prichádza, meníš na neoblomnú vieru ťahajúcu nás oboch vpred. Ako veľmi sa bojím svojej cesty...ako veľmi sa bojím sám seba...

Prosím, Pane, nauč ma nemať strach...
Šimon, veríš iba sebe,
tu máš novú šancu žiť.
Nie ty jemu, lež on tebe
túži život uľahčiť.
Premenený...foto internet

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára