Stránky

3. mája 2013

Z textov...Si tichom...

Si tichom,
keď sa mi rozprávanie máli.
Pristúp prosím bližšie,
aby sme si neklamali...
Si všetkým, o čo som nežiadala
a predsa mám...
Viem ťa naspamäť,
no aj tak ťa nepoznám...

Piesočná duna
potrebuje každé zrnko piesku.
Aj mozaika
by bez jedného kamienka bola celkom iná...
Tak ťa prosím, cíť ma celú
v každom mojom kúsku...
Veď aj mesiac pokiaľ má slnko,
Nezhasína...

Na trávu padá šero
a z vody vzlietli pelikány...
Teraz ako konce nite
sme vzdialení, blízki a sami...
Poď pošepkám ti,
čo sa nevraví plným hlasom...
Ostávam tvoja,
aj keď vymeraný čas sa míňa s tvojím časom...foto internet

1 komentár: