Stránky

14. septembra 2013

Áno za život - pozvánka

Milí priatelia slova a hudby :) a ŽIVOTA,

mám pre Vás vážnu pozvánku... Keďže sa pohybujeme v pomyslenom "predvečere" prvého národného pochodu za život na Slovensku (21.-22.9.) , spolu s Martinom Gnipom, Miškom Lörincom, Peťom a Palim Jakabovcami sme ako tvorivá skupina Poetica Musica pripravili hudobno-poetické pásmo s názvom Áno za život. Tento polhodinový program je akousi "živou pozvánkou" na pochod za život, kde sa môžeme zjednotiť a ako hlas nenarodených vysloviť svoje áno životu. 

Máme za sebou už trinásť vystúpení, zopár nás ich ešte čaká - a tu sa dostávam k pozvánke - 17.9.2013 (utorok) o 19:00 Vám tento program predstavíme aj v Aule Teologickej fakulty na Hlavnej 89 v Košiciach

Ponúkam aj plagátik a pod ním pre zvedavejších aj čo - to o pásme...
Áno za život

Nosná myšlienka... 
Myšlienka boja za život bola podnetom pre Martina Gnipa, ktorý prišiel s námetom a návrhom vytvoriť tak trochu umelecké zamyslenie nad hodnotou a krásou ľudského života, respektíve program, ktorý by mohol slúžiť ako, takpovediac, živá pozvánka. Úmyslom bolo osloviť čo najviac ľudí, mladších, starších, možno nadchnúť pre boj za život aj ďalších alebo aspoň ešte trochu rozvíriť prach a nasadiť chrobáka do hlavy ľuďom, ktorí by sa inak o pochod za život možno ani nezaujímali. Snáď sa tento zámer aspoň čiastočne podarilo naplniť, pretože pásmo Áno za život bolo odprezentované na viacerých košických školách a v rôznych farnostiachna východnom Slovensku, zastavili sme sa aj v Bratislave u kapucínov.

Formálna stránka...
Program Áno za život je ponúkaný ako hudobno-poetické pásmo. Čo sa týka formy, tento zhruba polhodinový program sa skladá z piatich častí. V každej odznieva jedno kratšie zamyslenie, báseň a pieseň. Okrem toho má každá časť aj svoj osobitný symbol, atribút, ktorý možno vidieť na uvádzacom plagáte, a ktorý sa nesie v duchu jednotlivých myšlienok.

Obsah...
Forma programu samozrejme slúži obsahu. Jednotlivé časti teda predstavujú päť rôznych „zastávok“ alebo „faktorov“, ktoré sa bezprostredne týkajú celej myšlienky ochrany života a zvlášť pochodu za život.

Prvá časť je úvodným slovkom, v ktorom je život predstavený ako čosi dynamické, úžasné, dokonale utvorené už od počiatku, ako dar, ktorý je nezaslúžený. Aj v piesni Áno za život sa spomína, že aby hodnota života nebola popieraná, opäť musíme oživiť prirodzenú ľudskosť – „človek musí byť opäť človekom“. Symbolom tejto časti sú slnečnice a zelená farba - obraz života, čohosi plného, rastúceho.

Druhá časť je slovkom o žene, matke. Predstavuje ženu v jej schopnosti milovať, ktorá ju tlačí až za jej vlastné hranice. Ponúka však aj pohľad na matku, ktorá sa môže trápiť, mať strach, zvlášť, keď pri nej v rozhodujúcich chvíľach rozhodnutí nestojí muž, otec. O samote a bolesti hovorí aj Pieseň matky, v ktorej žena trpí kvôli rozhodnutiu vziať dieťaťu život, no trápi ju najmä fakt, že sa za ňu nepostavil, že jej nepomohol otec dieťaťa. Atribútom tejto časti sú ľalie naznačujúce ženskú krehkosť a nehu.

Tretia časť je slovkom o dieťati. Hovorí o krehkosti dieťaťa, ktoré je odkázané na ochranu vlastných rodičov, poukazuje aj na to, že ticho, ktoré ostáva po nenarodenom dieťati, je len zdanlivé, že dieťa nie je problém, ktorý by sa dal vymazať, odstrániť bez následkov. Zamyslenie o dieťati je stredom celého programu a smeruje ku klimaxu, ktorým je Uspávanka nenarodeného.
Symbolom dieťaťa je kvapka vody ako vzácny životodarný prvok, no zároveň čosi pominuteľné, krehké.

Štvrtá časť je slovkom o mužovi, otcovi. Predstavuje muža v jeho povolaní byť silným a chrániacim, bojujúcim za život. Zdôrazňuje, že muž môže byť veľkou oporou ženy, zvlášť, ak sa rieši otázka života dieťaťa. Aj pieseň Mužom pozýva k tomu, aby sa svet plnil skutočnými a odvážnymi mužmi. Atribútom štvrtej časti je strom, veď muž má pevne stáť na zemi, zabezpečovať oporu a ochranu rodiny a tak tiež rozvíjať zdravý postoj k životu.

Piatou časťou sa program končí a ponúka slovko o boji. Je pozvaním stať sa hlasom nenarodených detí. Keďže je pre nás jednoduché hovoriť, máme svoje schopnosti, hlasy zamerať na ochranu života, aby sme neostávali na hrane medzi „áno“ a „nie“, ale aby sme sa jasne priklonili na stranu, kde znie „áno za život“ a ako hovorí pieseň, keďže „pravda nie je vždy na strane väčšiny“, aby bolo počuť, že „každý má právo žiť“. Symbolom záverečnej časti o tom ako byť hlasom je abstraktnejší obraz vetra, ozveny – prostriedkov na šírenie hlasu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára