Stránky

3. decembra 2013

O skutočných daroch...Byť je dar
 
Byť je dar, 
ktorý si vyžaduje starostlivosť a námahu. 
  
Ak sa skláňam k zemi, 
chcem vnímať jej schopnosť dávať život 
a ľudí, ktorí po nej prešli  
strápení, náhliaci sa či nemí. 
Možno sa naučím kráčať pomalšie. 
  
Ak sa skláňam ku kvetom, 
chcem rešpektovať ich nehu, 
spôsob, akým bojujú s čiernobielym svetom 
a dotýkať sa ich tak,  
aby som nenarušila ich vôňu. 
  
Ak sa dívam na dážď, 
chcem byť vďačná, že necháva zmäknúť  
tvrdé hrudy hliny. 
Možno sa aj ja naučím obmäkčiť 
zamračenú tvár a prehltnúť vlastné horké sliny. 
  
A ak sa dívam na človeka, 
chcem ho vidieť ako obraz Stvoriteľa. 
Nielen ako spojenie duše a tela, 
ale ako kúsok večného... 
   
Byť je dar 
vzácneho  
Darcu...


foto Eva Eperješiová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára