Stránky

12. apríla 2014

Na koniec...

Pomaly sa nám blíži koniec pôstu, keďže aktuálnou témou je Rok Sedembolestnej Panny Márie, napísala som Krížovú cestu Matky...
Tento rok ju nedelím na osobitné príspevky, keď kliknete nižšie, môžete si ju prejsť celú...

foto Michelangelo - Pieta


Krížová cesta Matky

Úvod

Pane, dnes sa chceme na tvoju krížovú cestu dívať aj očami jednej osoby, ktorá s tebou trpela osobitne. Cez oči ženy, ktoré ťa sprevádzali celý život. Cez vytrvalosť tvojej milovanej matky, ktorá ťa neopustila ani na ceste, ktorá viedla až pod kríž.Zastavenie prvé

Pilát odsudzuje Ježiša na smrť

K:        Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Ľ:        Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mária: Spolu s Jánom som sa predrala až na nádvorie. Je tu hluk, vrava. Celé mesto, všetci ľudia akoby bdeli spolu s mojím Synom. Ale nie, aby ho obránili, oslobodili...Cítiť z nich nenávisť. Aj na mňa sa dívajú s pohŕdaním. V diaľke stojí  Pilát. Umýva si ruky. Nenachádza vinu a predsa ho posiela na smrť.

Človek: Vedela si, že je nevinný. Ten, ktorého ti do lona požehnal sám Boh. Aká nesmierna bolesť. A toto je len začiatok. Ale neopúšťaš ho. Ostávaš ako milujúca matka. Chápeš všetkých, ktorí nemôžu brániť milovaných, pomôcť im napriek nevine.

Pane, nauč nás spolu so svojou matkou stáť pri tých, ktorí nepotrebujú náš krik a meč, ale tichú oporu.

K:        Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ:        Aj nad dušami v očistci.Zastavenie druhé

Ježiš dobrovoľne objíma kríž

K:        Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Ľ:        Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mária: Položili na neho kríž. Viem, že sa rozhodol slobodne, že ak by to nebola vôľa Otca, teraz by sme sedeli pri spoločnom stole alebo by sme sa len tak rozprávali... ale môj milovaný Syn kríž objíma. Kiež by som mu smela pomôcť...

Človek: Milujúca matka. Tvojím krížom je Simeonov sľúbený meč bolesti. Možno by si radšej ťahala tie brvná sama, ale vieš čítať Božie znamenia. Vidíš, že krížová cesta sa nekončí útekom. A v ušiach ti znejú slová, ktoré Kristus povedal: „Mesiáš musí veľa trpieť...“

Pane, nauč nás s tebou aj podľa vzoru matky niesť trpezlivo a pokorne v prvom rade svoj kríž.

K:        Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ:        Aj nad dušami v očistci.Zastavenie tretie

Ježiš padá prvý raz

K:        Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Ľ:        Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mária: Pamätám si, keď sa malý Ježiš po hre s deťmi často vrátil domov s rozbitými kolenami. Vždy som bola nablízku, aby som ho dvihla na ruky a utíšila, pohladila. Teraz je slabý, unavený, doráňaný, padá... a ja sa ho nesmiem dotknúť...

Človek: Starostlivá matka. Vieš, ako lieči ľudská a zvlášť materinská neha. Vieš, ako jednoduché objatie alebo pohladenie poteší ubolené... Ale vieš aj to, že hriech spôsobuje pády, ktoré môže svojou láskou vyliečiť len tvoj Syn.

Pane, nauč nás spolu s matkou nechať ťa meniť, uzdravovať naše pády.

K:        Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ:        Aj nad dušami v očistci.
 

Zastavenie štvrté

Stretnutie s matkou

K:        Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Ľ:        Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mária: Tu som, môj drahý, jediný. Predrala som sa až k tebe. Sú tu všetci, čo ťa pred pár dňami vítali palmami. Dívaš sa na mňa. Na smrť vyčerpaný z ľudskej nenávisti a zla. Rozhodol si sa. Ale je pre mňa ťažké, najťažšie čo som zažila, nebojovať o tvoj život.

Človek: Áno, matka, díval sa na teba. A aj vďaka tvojej láske, ktorá ho vždy napĺňala radosťou, sa zapiera a pokračuje. Rád by ťa ubezpečil, že bude v poriadku, ale trpí a ako človek má strach. Rád by ťa objal.

Pane, nauč nás podľa príkladu matky nebáť sa predrať cez dav a stretávať sa s tebou a v tebe aj s blížnym.

K:        Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ:        Aj nad dušami v očistci.
 

Zastavenie piate

Šimon z Cyrény sa dotýka kríža

K:        Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Ľ:        Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mária: Po našom krátkom stretnutí môjho Syna hnali rýchlo preč. Takmer sa mi stratil z dohľadu, keď ma dav tlačil ďalej. Aké veľkolepé divadlo. A Syn je hlavnou postavou. A predsa k nemu pozývajú na javisko Šimona. Ako dobre, že aspoň na chvíľu mu pomôže s ťarchou dreva.

Človek: Dobre vravíš, že mu pomôže s ťarchou dreva. Lebo vieš, že hriechy človeka sú oveľa ťažšie, že na tie nestačí ani Šimon, ani ty. Ďakuješ mužovi z Cyrény a hoci vieš, že nepomáha dobrovoľne, odteraz ho budeš vo svojich modlitbách stále Bohu pripomínať.

Pane, nauč nás, tak ako to robila aj tvoja matka, ďakovať za každú, hoci aj nedobrovoľnú pomoc.

K:        Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ:        Aj nad dušami v očistci.
 

Zastavenie šieste

Veronika pristupuje so šatkou v ruke

K:        Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Ľ:        Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mária: Stála som v dave ďaleko, už som sa nemohla priblížiť. A zrazu som zbadala, že sa k môjmu Synovi približuje Veronika. Videla, že jej Pán a Boh trpí. No nebol to súcit, čo ju hnal, ale veľká láska k trpiacemu, k nevinnému. K Bohu, ktorý podstupuje smrť aj za jej hriech.

Človek: Veronika sa priblížila a chcela očistiť šatkou tvár. A pritom jej tvoj Syn očistil srdce. Veľmi ho povzbudilo, že sa k nemu skláňala nie keď kráčal v jasote cez Jeruzalem, ale keď tu, na ceste na Golgotu kráčal osamotený. Aká veľká vďačnosť napĺňa aj teba, keď vidíš Veronikinu odvahu.

Pane, nauč nás odvahe, ktorá viedla tvoju matku a aj Veroniku.

K:        Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ:        Aj nad dušami v očistci.
 

Zastavenie siedme

Ježiš nevládze a padá druhý raz

K:        Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Ľ:        Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mária: Už si za polovicou cesty. Slnko páli a ľud aj vojaci sú stále agresívnejší. Znovu sa ti podlomili kolená. A aj tak do teba kopú. Môže jeden človek zniesť toľko utrpenia? Vidím ťa a bolí ma, Syn môj, že kvôli ľudskej pýche si zrazený na zem...

Človek: Áno, matka, stále tvojmu Synovi pridávame svojimi hriechmi bolesť. Stále padá kvôli našej pýche a ešte viac kvôli tomu, že sa nechceme meniť. Aký veľký je náš Boh v tom, že trpí, aj keď nič nespravil, že padá, aj keď nikdy nezhrešil, že umiera, aj keď by mal ako prvý neustále žiariť v sláve. Ale on vie, že víťazstvo príde...

Pane, pripomínaj nám, že aj keď sme ľudia a padáme, ty si to tiež skúsil a nevzdal si sa.

K:        Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ:        Aj nad dušami v očistci.Zastavenie ôsme

Ježiš hovorí s plačúcimi ženami

K:        Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Ľ:        Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mária: Ako dlho som už nepočula jeho hlas. Mlčal, keď ho zajali, mlčal pred búriacim sa davom. A teraz? Nemôže inak. Tak veľmi miluje, že ešte tesne pred koncom svojej cesty s láskou napomína pomýlené ženy. Aj ja by som rada plakala, ale tu slzy nad mojím Synom nepomôžu...

Človek: Ježiš zastavuje nárek žien jednoduchou vetou: „Neplačte nado mnou, ale nad svojimi deťmi.“ Možno nepochopili, že väčšou bolesťou je ich hriech a hriechy detí, než samotný kríž alebo rany. Ty vieš, že nad Synom nemôžeš plakať, lebo je bez hriechu. Preto mlčíš a trpíš spolu s ním.

Pane, stále nás uč správne ľutovať svoje hriechy.

K:        Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ:        Aj nad dušami v očistci.
 

Zastavenie deviate

Ježiš je na smrť vyčerpaný a padá tretí raz

K:        Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Ľ:        Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mária: Môj Syn padá. Kríž ho privalil. Prikryl ho na zemi. Koľko podoby je medzi hriešnym človekom a vykupiteľským dielom môjho Syna, živého Boha. Veď človek sa prikrýva hriechom a môj milovaný Syn krížom, aby hriech zmyl.

Človek: Drahá trpiaca matka, priznávam, že niekedy si málo uvedomujeme, že hriech nás tlačí do prachu, tlačí k zemi. Lenže tvoj Syn vie, že cesta, ktorú si vybral nás premení, zachráni. A keď budeme vyčerpaní, budeme sa raz môcť pozrieť na kríž a nabrať silu kráčať ďalej.

Pane, nauč nás svojím odpustením dvíhať sa a pokračovať na ceste k tebe.

K:        Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ:        Aj nad dušami v očistci.
 

Zastavenie desiate

Ježiš ostáva nahý

K:        Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Ľ:        Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mária: Vystúpili sme až na Golgotu. Som stále bližšie pri ňom. Všetky hlavy sa upierajú na neho a divadlo takmer vrcholí, keď z neho strhli šaty. Koľko poníženia, môj drahý Syn ešte znesieš, kým bude ľudstvo od prvých rodičov, Adama a Evy, až po posledného človeka očistené?

Človek: Milujúca matka, vidíš svojho Syna vystaveného na posmech všetkým. Rada by si si zložila plášť a bežala ho prikryť. Ale cítiš, že aj jeho duševné utrpenie dosahuje vrchol, a napokon prinesie vykúpenie...

Pane, nauč nás, že v nahote hriechu sa smieme obliecť do tvojho milosrdenstva.

K:        Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ:        Aj nad dušami v očistci.Zastavenie jedenáste

Ježiša spájajú s krížom klincami

K:        Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Ľ:        Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mária: Jeho úbohé nahé doráňané a krvácajúce telo položili na drevo. A teraz prichádza čas úplného spojenia. Môjho Syna pribíjajú. A ja si nedokážem predstaviť hrôzu hriechov, ktorá to spôsobuje. Cítim, že koniec je blízko.

Človek: Vzácna matka, vieš že aby sme sa raz dívali na kríž ako na symbol záchrany, Ježiš s ním musí byť celkom bytostne spojený. Nestačil jeho pohľad, museli to byť ruky a nohy pribité klincami. Áno, pre naše najhoršie hriechy musí vytrpieť aj pribíjanie.

Pane, pripomínaj nám, že aj keď pre teba bol kríž utrpením, pre nás je záchranou.

K:        Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ:        Aj nad dušami v očistci.
Zastavenie dvanáste

Ježiš umiera

K:        Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Ľ:        Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mária: Tu som, môj drahý Syn. Celú cestu som s tebou prešla až do konca. Zveruješ ma Jánovi, aby ma chránil. Ale láme ma, že odchádzaš, že ma opúšťaš pre ľudí, ktorých ja nepoznám. No viem, že tvoje milosrdenstvo je väčšie než moja túžba, aby si netrpel.

Človek: Vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla, tak ako aj moc smrti. A predsa, aký sa svet zdá zrazu prázdny, keď ho tvoj milovaný Syn opúšťa. Nebo sa zatiahlo a ľud sa rozchádza po predstavení. Ale Božou milosťou už teraz niektorí obracajú svoj pohľad na kríž vykúpenia.

Pane, nauč nás, že musíme umierať hriechu.

K:        Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ:        Aj nad dušami v očistci.
 

Zastavenie trináste

Matka dostáva do náručia mŕtve telo Boha

K:        Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Ľ:        Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mária: Opäť sa stretávame. Aká pokojná je už tvoja tvár. Tvoje ľudské telo už necíti, nevidí, nepočuje. Už nekráčaš, netrpíš. Tvoje odpúšťajúce srdce prebodli. A ja ťa držím na rukách tak, ako prvý raz, keď si sa narodil v Betleheme. Aj teraz si sa narodil, ale inak, narodil si sa pre večnosť, ktorú ponúkaš všetkým.

Človek: Je bolestivé dívať sa na teba, ako držíš v náručí svojho mŕtveho Syna. A predsa ty, ktorá si sa z Božej milosti narodila bez hriechu, dokážeš jeho obetu pochopiť lepšie než mnohí z nás. Objímaš telo Syna tak, ako on objal celé ľudstvo na kríži.

Pane, nauč nás spolu so svojou matkou prichádzať k tebe a objímať ťa v Eucharistii...

K:        Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ:        Aj nad dušami v očistci.Zastavenie štrnáste

Telo Ježiša pochovávajú

K:        Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Ľ:        Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mária: Umyli sme tvoje rany a zabalili sme ťa do bieleho plátna. A ja sa nechcem lúčiť. Lebo za kameňom je len ticho. Neviem, čo teraz príde. Ale viem, že smrť je teraz úplne iná, musel si ju svojou obetou premeniť.

Človek: Drahá matka, veď tvoj Syn vstane z mŕtvych, aby zavŕšil svoje víťazstvo a pozval nás k novému životu. Hrob je len prechod, len čakanie. Všetky slová prorokov sa celkom naplnia, všetko bude dokonané podľa vôle Otca.

Pane, nauč nás veriť, že aj po našej smrti v hriechu a po tichu v hrobe, príde vykúpenie v tvojom zmŕtvychvstaní.

K:        Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ:        Aj nad dušami v očistci.
 

Záver

Mária je nám veľkým vzorom. Mala možnosť nenávidieť všetkých, ktorí sa podieľali na tvojom utrpení a smrti, ale nikoho neodsúdila. Ona najlepšie pochopila, čo znamená trpieť v odovzdaní, čo znamená prijať Božiu vôľu. Tvoja matka najlepšie nasledovala tvoj príklad v prežívaní utrpenia. Bolesť odovzdávala v mlčaní a pokore...
Nauč aj nás skrze rozjímanie o tvojej krížovej ceste, že máme prežívať tvoje utrpenie tak, aby nás viedlo bližšie k tebe...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára