Stránky

28. apríla 2014

Reflektívne...Sebeprianie 

Fialky odvracajú hlávky, 
ľudia zhasínajú svetlá.
Ja ešte sedím. 
Pohladila som klaviatúru,
ledabolo pretla 
papier s novou piesňou na polovice
a ponorila sa... 
   
Zrazu viem, že som. 
Cítim každý nočný pohyb, dych, vône.
Zložený papier, 
schnúci atrament,
vzdialené melódie, čo ešte nekráčali po mne, 
odtlačky prstov na klavíri.
  
Chcela by som odvrátiť hlavu,
zhasnúť, 
nezvučať...
Lenže potom by som nevedela... 
   
Prajem ti teda, 
najmä, keď sa ti zdá príliš veľa,
aby si nezabudla, kedy si...foto od Braňa z ADSM - vďaka zaň :)

2 komentáre: