Stránky

20. mája 2014

Zaľúbeným...

keď je už ten máj... :) ponúkam výňatok z jednej básne...


III.

Sedíme...
Oproti sebe. 
Dve dokonalé diela  
dokonalého Stvoriteľa. 
A predsa máme v rukách dláta. 
Prisľúbil prácu a pot 
a nemyslel chvíle,  
ktorými zarábame na chlieb. 
Myslel zaorané polia, 
tmavé lesy, kúty... 
A čas, aby jeden druhému 
zanechal hlbšie brázdy
a svetlo... 
lebo len mozoľnatá dlaň 
dokáže pochopiť takú istú... 
A je čas, 
keď odkladáme nástroje. 
Vtedy sa vraví – 
milujem – miluje...


foto internet

2 komentáre: