Stránky

30. augusta 2014

Vďačnosť...O vďačnosti

Vďačnosť je zelený lístok na zlomenom konári,
nedeľný koláč, ktorý po rokoch prvý raz nepiekla mama.
Vďačnosť je niekedy blízko,
inokedy sa len zamarí...
Na mieste je tam, kde prišla nepozvaná...

Prebdené noci sú vďačnosťou hviezdam, že ešte svietia,
preškrtané riadky tým, ktorí ich čítajú,
nádych v ráne tomu, kto ho stvoril.

Jazvy sú vďačnosťou za premenu,
slza za pocity,
diela za zdravé ruky.

Kroky ďakujú za čas
a slová za schopnosť rozumieť.

Otvorené dvere vďačia za prítomnosť človeka,
kniha za múdrosť,
obrazy za prázdne steny,
blízkosť za čas, keď sme sami,
spomienky za chvíle, keď sme šťastní...

A tlčúce srdce za životy milovaných
a tak nenápadne aj za vlastný...foto internet

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára