Stránky

7. februára 2015

Posledné povzbudenie...

V deň referenda ponúkam ešte jeden príspevok na povzbudenie... :) Text záverečnej piesne z programu Áno za rodinu...

  Počítaj
Jeden, dva, tri, štyri, päť.
Svoje práva poznám naspamäť.
Jeden, dva, tri, štyri, päť.
Najvzácnejšie nevidieť.
Jeden, dva, tri, štyri, päť.
Počítaj, inak premenia nám celý svet.

Môžu obliecť masku z kvetov spálenej tráve.
Môžu klamstvám nasadiť ľudskú tvár.
Môžu popolom vyplniť prosiace dlane.
No deň ostane dňom, kým sa náš čas nepresypal.

Príde na právo a dni spravodlivé,
keď slobodné rozhodnutia budú ozaj slobodné.
Keď znieť bude vôľa tých, čo chcú ozaj dobro,
keď zmyje sa výsmech zo slov čo sú pravdivé.

Môžu ešte chvíľu vydávať tmu za svetlo
a deťom do rozprávok vkladať nové závery.
Môžu svet ukazovať ako pred rokmi – čiernobielo.
No pravdu už dnes počuje aj ten, kto jej neverí.


foto Aliancia za rodinu

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára