Stránky

3. apríla 2015

Krížová cesta apoštolov...Ladislav Záborský - S krížom ku svetlu

Krížová cesta apoštolov

Úvod


Vstal si od večere, nalial si vody do umývadla a začal si im umývať nohy. Im, dvanástim, vyvoleným. Mužom, šťastlivcom, ktorí mali možnosť kráčať popri tebe, kedykoľvek sa s tebou rozprávať. A teraz keď si im už všetko povedal, skláňaš sa a robíš nepochopiteľnú vec – umývaš nohy. Aj krížová cesta, ktorá ťa čaká bude pre nich nepochopiteľná. Ale už teraz im vysvetľuješ jej zmysel – „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás.“ Lebo ty si miloval až na kríž...Zastavenie prvé

Ježiš je odsúdený

K: Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Volám sa Judáš. Som jedným z dvanástich, ktorých si Ježiš vybral. Prežil som s ním celé tri roky. Úžasný človek. Vlastne... Boží Syn. Lenže už by mohol konečne ukázať svoju moc. Preto som prezradil, že bude v Getsemanskej záhrade. A teraz stojí pred Pilátom, ktorý ho odsúdil na smrť. Mlčí... A možno už teraz ukáže, že je Boh. Oslobodí sa alebo urobí zázrak. Určite... verím... verím, že to urobí... Musí...

Pane Ježišu, daj aby sme sa radšej pripodobňovali tvojej pokore než sa snažili meniť ťa na svoj obraz...

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ: Aj nad dušami v očistci.

Zastavenie druhé

Ježiš prijíma a berie svoj kríž

K: Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Volám sa Ondrej. Som jedným z dvanástich. Pamätám si, že som Ježiša videl ako jeden z prvých. Pýtal som sa ho, kde býva. Povedal, že mám ísť s ním a uvidím. Aj dnes sa ho v duchu pýtam, kde býva. V kráľovstve svojho Otca. Ale kde je to kráľovstvo? Na zemi? V nebi? Dostane sa tam na konci tejto svojej krížovej cesty? Mal by som ísť s ním a veriť, že uvidím. Ale nemám odvahu kráčať s ním po ceste kríža.

Pane Ježišu, nauč nás, že kráčať s tebou znamená vziať svoj kríž a nasledovať ťa.

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ: Aj nad dušami v očistci.

Zastavenie tretie

Ježiš prvý raz padá

K: Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti. 
Ľ: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Volám sa Jakub. Som jedným z dvanástich. Alfejov syn. Viem, že môj Pán na ceste s krížom spadol. Myslím, že to bolo aj pre to, že niesol spolu s krížom aj každé sklamanie z nášho správania. Trápilo ho, že sme k nemu nechceli pustiť deti, keď ich žehnal, trápila ho naša malá viera, keď sme boli v búrke na mori. A teraz padá, pretože sme s ním neboli. Ušli sme. Takmer všetci. Ale verím, že keď vstal a začal kráčať, odpustil nám aj tieto hriechy...

Pane Ježišu, pomôž nám konať tak, aby sme pre teba na ceste kríža neboli zbytočnou príťažou a sklamaním...

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 
Ľ: Aj nad dušami v očistci.

Zastavenie štvrté

Ježiš sa stretáva so svojou matkou

K: Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti. 
Ľ: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Volám sa Mária. Som Ježišova matka, ale aj ja som sa od neho celý život učila. Niektorí ma poznajú a pre iných som len ženou v dave. Strápená tvár, boľavé srdce. Simeon mal pravdu, hoci vtedy som ešte nechápala ako mi Syn Nebeského otca môže v živote spôsobiť bolesť. Dívame sa na seba, z očí do očí. A hoci stretnutie nesmierne bolí, verím, že Boh sa postará. Tak ako sa postaral v Betleheme alebo v Egypte. Veď ide o jeho jediného Syna...

Pane Ježišu, nauč nás dôverovať ti v bolesti tak, ako to dokázala tvoja milovaná matka.

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ: Aj nad dušami v očistci.


Zastavenie piate

Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž

K: Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Volám sa Matúš. Som jedným z dvanástich. Pamätám si naše prvé stretnutie. Všetko sa zmenilo. Moje meno, lebo predtým som bol Lévi. Moje povolanie – kedysi som bol mýtnikom. A môj život dostal nový zmysel. Ježiš mi pomohol, povedal, že lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. A ja by som mu mal pomôcť teraz, keď ma potrebuje. Ale bojím sa. Pomáha mu Šimon. Spolu nesú kríž. Šimon namiesto mňa, slabého Matúša...

Pane Ježišu, nauč nás nebáť sa, keď máme podoprieť blížneho na ceste kríža...

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ: Aj nad dušami v očistci.Zastavenie šieste

Veronika sa skláňa so šatkou a utiera Ježišovi tvár

K: Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti. 
Ľ: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Volám sa Bartolomej. Som jedným z dvanástich. Ani ja som sa neodvážil prísť k Ježišovi počas jeho cesty. Pamätám si, že keď mi o ňom Filip povedal, pýtal som sa, či môže byť z Nazareta niečo dobré... Iste, počas troch rokov sa moje pochybnosti rozplynuli. A teraz? Nejaká žena, vraj sa volá Veronika, mu utiera tvár. Nie ja... A Veronika ani nepotrebovala tri roky, aby videla, že Ježiš je Boh a že mu môže poslúžiť aspoň takou drobnosťou...

Pane, nauč nás nepochybovať o tom, že si dobrý a starostlivý Boh a že to ako nás miluješ ti môžeme odplácať každým skutkom lásky.

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ: Aj nad dušami v očistci.
Zastavenie siedme

Ježiš padá druhý raz

K: Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Volám sa Júda. Som jedným z dvanástich. Pamätám si ako nám Ježiš mnohokrát rozprával, že pri putovaní nepotrebujeme nič. Veď ani on nič nemal. A predsa sme mali všetko, kým bol s nami. Teraz chápem, prečo to vravel. Veď na cestu, po ktorej teraz kráča, si nevzal nič. Iba ten kríž. Viem, že pod ním padol druhý raz. Ale vstáva. Aj od nás, apoštolov, chcel, aby sme sa sústredili na svoje poslanie, hoci je ťažké a budeme padať...

Pane Ježišu, pripomínaj nám, že pri pádoch s krížom si jediný koho potrebujeme. Aby sme mohli vstať a znovu kráčať...

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ: Aj nad dušami v očistci.Zastavenie ôsme

Ježiš sa rozpráva so ženami

K: Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Volám sa Šimon. Som jedným z dvanástich. Volajú ma aj Horlivec. Ale teraz je táto prezývka skôr výsmechom než odrazom mojich skutkov. Viem, že Ježiš napomenul ženy, ktoré pre neho plakali. Ja som nemal odvahu priblížiť sa k nemu v dave, nemal som odvahu plakať pre neho a už vôbec nie pre svoje hriechy... a môj Pán by bol určite aspoň trochu povzbudený, ak by ma videl. Že som s ním, že sa zaujímam...

Pane Ježišu, nauč nás nestáť, nevzdávať sa na svojej ceste viery, ale vždy, aj keď je to ťažké, sa aspoň snažiť...

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ: Aj nad dušami v očistci.


Zastavenie deviate

Ježiš padá tretí raz

K: Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Volám sa Peter. Som jedným z dvanástich. Ježiš, môj učiteľ, muž, ktorého som chcel ochrániť od utrpenia, padá tretí raz. Nechápal som, aký význam všetka táto bolesť a trápenie môžu mať. Teraz už viem, že tretí raz padá aj preto, že som ho trikrát zaprel. Ako veľmi ho musí moja ľudská slabosť trápiť. Hanbím sa... že som chcel byť hrdinom a som len zbabelec. A môj Pán sa nikdy nevyhlasoval za hrdinu. A teraz ho vidím hrdinsky vstávať...

Pane Ježišu, nauč nás, že lepšie než urobiť niečo veľké je vytrvať spolu s tebou v  malých rozhodnutiach.

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ: Aj nad dušami v očistci.


Zastavenie desiate

Ježiša vyzliekajú donaha

K: Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti. 
Ľ: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Volám sa Jakub. Som jedným z dvanástich. Zebedejov syn. Viem, že keď Ježiš vyšiel na Golgotu, vyzliekli ho. Pamätám si Pána počas jeho premeny na vrchu Tábor. Jeho odev zbelel, Ježiš celý žiaril a my sme boli úplne prekvapení, unesení. Aké jednoduché bolo vytrvať s ním v jeho sláve. Takto sme si predstavovali Boha – úžasného, vyrážajúceho dych. Aj teraz stojím v nemom úžase, lebo je nahý. Premenený na nepoznanie krvou a ranami...

Pane Ježišu, nauč nás kráčať s tebou vo všetkom čo nás teší, ale aj v tom, čo nás trápi...

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ: Aj nad dušami v očistci.


Zastavenie jedenáste

Ježiša pribíjajú na kríž

K: Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Volám sa Filip. Som jedným z dvanástich. Raz som požiadal Ježiša, aby nám ukázal svojho Otca. On povedal, že kto vidí jeho, vidí aj Otca. Teraz ho pribíjajú na kríž. Doráňaného a slabého. Takýto je Boh? Taký je Otec? Slabý, polomŕtvy, pribitý na kríž? A vtedy som pochopil. Takto vyzerá Boh, ktorý trpí pre hriech, urážky a pády človeka. Takto vyzerá Boh, ktorý chce človeka očistiť a premeniť...

Pane Ježišu, pripomínaj nám, že dovolíš, aby sme znášali kríž preto, aby nás premieňal...

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ: Aj nad dušami v očistci.


Zastavenie dvanáste

Ježiš umiera

K: Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Volám sa Ján. Som jedným z dvanástich. Neviem, kde sú ostatní moji bratia učeníci, ale ja tu stojím pod krížom spolu s jeho matkou. Ježiš sa na nás díva a ja cítim na tvári pohľad milosrdného Boha, ktorý svojím krížom spája nebo a zem. Neviem, či som hoden starať sa o jeho matku a byť odteraz jej synom, tak ako mi to káže, ale skúsim to. Veď došiel až sem. Vie, čo hovorí, hoci to vyslovuje v agónii. Posledný raz vydýchol...

Pane, nauč nás dôverovať ti, keď od nás žiadaš plnenie tvojej vôle... Lebo kríž je symbol nového života, nie smrti...

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ: Aj nad dušami v očistci.


Zastavenie trináste

Ježiša skladajú z kríža

K: Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Volám sa Tomáš. Som jedným z dvanástich. Nechce sa mi veriť, že je koniec. Nebol som tam, keď ho skladali z kríža, nebol som tam, keď ho Mária držala v náručí, nevidel som jeho rany. Viem, že je mŕtvy, ale ťažko je tomu veriť. Veď Ježiša sme ešte pred týždňom oslavovali v Jeruzaleme, ešte včera pri večeri sa so mnou rozprával. Nechcel som čeliť bolesti zo straty svojho Pána, tak som sa radšej ku Golgote nepriblížil...

Pane Ježišu, vieme, že smrť nie je koncom. Nauč nás trpezlivo čakať na zmŕtvychvstanie, nauč nás trpezlivo čakať v našich trápeniach...

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ: Aj nad dušami v očistci.

Zastavenie štrnáste

Ježiša pochovávajú

K: Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Volám sa Jozef. Pochádzam z Arimatey. Ježiša som počúval a obdivoval tajne. Uveril som mu. Áno, bál som sa veľkňazov a ľudí, aby mi pre to neublížili. A teraz som sa odvážil a požiadal som Piláta o Ježišovo telo. Vybral som hrob. Aspoň takto mu môžem poslúžiť, ak som sa o to naplno nesnažil počas jeho života...

Pane, nauč nás, že nikdy nie je neskoro obrátiť sa k tebe a nasledovať tvoje slová a príklad...

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ: Aj nad dušami v očistci.


Záver

V tichu, kým Pán leží v hrobe, všetci učeníci premýšľajú nad jeho slovami: „Milujte sa navzájom ako som ja miloval vás.“ Znovu a znovu si premietajú svoju slabosť, svoj strach a nevedia čo s nimi bude.
A predsa sa už čoskoro priblíži Mária Magdaléna so správou, že Pán je živý, že vstal z mŕtvych.

Pane, daj nech pre nás cesta, ktorú sme s tebou prešli nekončí tichom v hrobe. Daj, aby sme s nádejou očakávali veľkonočné ráno...

Foto - obraz Ladislava Záborského - S krížom ku svetlu

Krížové cesty na blogu nechávam voľne dostupné pre osobnú potrebu, samozrejme aj pre prípadnú potrebu skupín alebo farností. Prosím však o rešpektovanie autorských práv - pri prípadnom uverejňovaní o uvedenie autora. Za pochopenie ďakujem.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára